Det finns ett föremål i köket som jag inte klarar mig utan, och det är påsklämman. Min fru påstår att jag är kläm-beroende, och det kan jag nog hålla med om. Jag sätter klämmor på allt, framförallt på brödpåsen och andra påsar men också på en massa andra förpackningar. Jag vill till och med ha en klämma på mjölkförpackningen, även fast den är stängd, för det känns som att mjölk.. Read More