Det är förmodligen inte så många svenskar som inte kan sjunga med i Helan går. Denna snapsvisa är väldigt känd, men något alla kanske inte vet är att man traditionellt ger snapsar namn i den ordningsföljd de serveras i, och den första snapsen är den som kallas för Helan. Den andra snapsen kallas för halvan, och enligt traditionen fick Helan och Halvan sina namn redan på 1700-talet då det var vanligt att männen tog två supar vid bordet där det första glaset fylldes till brädden och det andra till hälften.

”Helan går
Sjung hopp faderallan lallan lej
Helan går
Sjung hopp faderallan lej
Och den som inte helan tar
Han heller inte halvan får
Helan gåååååår
(paus för snaps)
Sjung hopp faderallan lej”

Det ska ha funnits en lista om hela 17 olika snapsar, men dessa har ingen koppling till volym utan är endast namn. De tillkom förmodligen i studentkretsar på 1800-talet. Variationer på listan förekommer så man vet inte riktigt vilken ordningsföljd namnen har, men själva namnen är i stort sett desamma. Det här är en variant av listan.

1. Helan
2. Halvan
3. Tersen
4. Quarten
5. Quinten
6. Sexten
7. Septen/Finsk-sexan
8. Rifvan
9. Räfflan
10. Rännan/Repetitionen
11. Smuttan
12. Smuttans unge
13. Lilla Manasse
14. Lilla Manasses lillebror
15. Femton droppar
16. Kreaturens (åter)uppståndelse
17. Absolut sista supen
18. Ett evigt liv/Den bleka dödens dryck

Själv är jag inte så mycket för snapsvisor. Visst kan det vara roligt att sjunga någon ibland, men för mig handlar snapsdrickandet om mycket mer än så!