I grund och botten finns det två olika sorters målarfärg som används på bostäder, vattenbaserade eller oljebaserade, och skillnaden i pris och egenskaper mellan de två varierar mycket. Att anlita målerifirmor handlar därför nästan lika mycket om att välja rätt färg som att välja rätt firma, både när det handlar om pris och kvalitet. Av de vattenbaserade färgerna är den mest kända i Sverige utan tvekan Falu rödfärg, medan det finns en stor mängd olika oljebaserade färger att välja mellan.

Egenskaper
Vad gäller skillnaden i egenskaper mellan de två så brukar det sägas att oljebaserade färger håller längre än vattenbaserade, och om man använder sig av Falu rödfärg så kommer man att få måla om lite oftare än om man väljer en linoljebaserad färg. Men Falu rödfärg brukar också sägas ha fina skyddande egenskaper, vilket även det måste hållas i åtanke. Det går helt enkelt inte att säga att det ena eller det andra alternativet är bättre rent tekniskt, utan det beror i mångt och mycket på hur träunderlaget ser ut.

Pris
Vattenbaserade färger är i princip alltid billigare än oljebaserade färger, sett till priset per liter. Men för att ytterligare komplicera det hela så kommer det att gå åt mer färg om man väljer vattenbaserad. Dock, sett till totalkostnaden kommer det de flesta gånger att bli lite billigare att använda sig av vattenbaserad färg. Mellan tummen och pekfingret kan man säga att det kommer att gå åt dubbelt så mycket vattenbaserad färg som oljebaserad, även om skillnaden ofta kan vara än lite större. Kombinerat med att man kommer att få måla om oftare med vattenbaserad färg så innebär det att materialkostnaden, sett under en lång tidsperiod knappast kommer att vara speciellt stor.

Sammanfattningsvis så är ingendera målarfärg klart överlägsen, och det är bäst att välja målarfärg utifrån ett hus förutsättningar, något en målerifirma ska vara kompetent att hjälpa till med.